ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

- Jabłonka, ul. Babiogórska 51 - teren oczyszczalni ścieków Zubrzyca Dolna
- Podwilk 66B - teren oczyszczalni ścieków

Zgodnie z prowadzonym rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy Jabłonka, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Jabłonka odbierają również:

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

2) IB Odpady Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,

3) FCC Polska, Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

4) Firma Handlowo Usługowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378

5) REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także odnieś do autoryzowanego punktu.

Należy wcześniej sprawdzić czy ten punkt jest wpisany do rejestru GIOŚ jako zbierający. Rejestr jest dostępny pod adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/
Jest to bardzo ważne, gdyż nieobjęci rejestrem przedsiębiorcy nie przekazują zużytych urządzeń do zakładów przetwarzania, wskutek czego ilości te nie są ewidencjonowane, a sprzęt jest przetwarzany w niewłaściwy sposób.