Opłaty

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA ŚCIEKI

Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce informuje, że w związku z wprowadzeniem masowych płatności, każdemu odbiorcy usług został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany tylko dla niego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłat za ścieki.

Prosimy o dokonanie wpłat na indywidualny numer konta umieszczony na przesłanych blankietach wpłat lub poprzedniej fakturze.

Odczyty wodomierzy można zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: 18 26 111 37

lub poprzez pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


W przypadku nie wpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, naliczone zostaną odsetki za nieterminową wpłatę oraz dodatkowe koszty związane z egzekucją należności.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od gospodarstwa domowego, na której zamieszkują mieszkańcy i kształtuje się następująco:

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
Miesięczna stawka opłaty od jednego gospodarstwa domowego - gromadzenie odpadów w sposób selektywny:
1. gospodarstwo zamieszkałe przez 1 osobę 10,00 złotych
2. gospodarstwo zamieszkałe przez 2 osoby 20,00 złotych
3. gospodarstwo zamieszkałe przez 3 osoby 30,00 złotych
4. gospodarstwo zamieszkałe przez 4 osoby 40,00 złotych
5. gospodarstwo zamieszkałe przez 5 i więcej osób 50,00 złotych
Miesięczna stawka opłaty od jednego gospodarstwa domowego - gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny:
1. gospodarstwo zamieszkałe przez 1 osobę 20,00 złotych
2. gospodarstwo zamieszkałe przez 2 osoby 40.00 złotych
3. gospodarstwo zamieszkałe przez 3 osoby 60,00 złotych
4. gospodarstwo zamieszkałe przez 4 osoby 80,00 złotych
5. gospodarstwo zamieszkałe przez 5 i więcej osób 100,00 złotych

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Jabłonka lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonka.