Informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kategoria:

odpady

Z dniem 01.07.2013 r. Gmina Jabłonka przejeła odpowiedzialność za cały proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania, zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy mieszkańcy gminy. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jabłonka w pierwszym okresie jego obowiązywania dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jabłonka) we własnym zakresie. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (np.: ze szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, firm etc.) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej...

Zapobiegaj powstawaniu odpadów

Kategoria:

eko

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ODPADÓW

Produkujemy coraz więcej śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów, których koszty utrzymania obciążają nas wszystkich. Drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie mniej. Możemy zaoszczędzić wówczas pieniądze, pomóc przy tej okazji innym, a przede wszystkim zadbać o środowisko.
Poniżej prezentujemy kilka prostych zasad, dzięki którym można znacznie ograniczyć ilość produkowanych przez nas śmieci:

Czytaj więcej...