ŚRODOWISKO

EKOLOGIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dbamy o naszą okolicę

pszok

Gmina prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Segregując śmieci, dbamy o nasze środowisko, a przede wszystkim o okolicę, w której mieszkamy. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów komunalnych zapewnimy lepsze warunki życia naszym rodzinom zarówno teraz jak i w przyszłości.

zobacz więcej

Zapraszamy do kontaktowania się z pracownikami ZUK w Jabłonce